Koncept

Početna » Koncept

Vođeni idejom da se fudbalskim sportom u našoj okolini bavi što veci broj djece, Etno selo “Stanišići” je otvorilo Akademiju fudbala pod nazivom “Savo Milošević”, čiju realizaciju podržava uz Etno selo i sam proslavljeni internacionalac i rekorder u dresu sa državnim grbom Savo Milošević.

Cilj nam je da okupimo što više djece uzrasta od 6 do 17 godina i da pomognemo njihov pravilan razvoj uz najsavremenije metode treninga. Akademija je sredina u kojoj će djeca provoditi značajan dio vremena i koja treba da pruži i tjelesni razvoj, socijalizaciju i usvajanje fer-pleja, kako na terenu tako i van njega.
Zbog svega gore navedenog AF Savo Milošević će u narednom periodu pružiti snažnu podršku u sportskoj opremi i rekvizitima, organizacijom turnirskih takmičenja kao i odlascima na iste širom Evrope.

Pored toga, Akademija će obezbjediti stručno-pedagoški rad sa djecom uz preporučene programe FS Srbije, sa najvišim standardima u okviru dječijeg fudbalskog sporta.

Osnovni cilj je treniranje u kontinuitetu, tj. stvaranje uslova za unapređenje i omasovljavljanje fudbalskog sporta i popularizacije zdravih životnih stilova.
Ovaj koncept predstavlja i dio platforme za razvoj ženskog fudbala što podrazumjeva da mogu pristupiti i aktivno učestvovati i djevojčice zainteresovane za fudbalski sport. Filozofija AF Savo Milošević, proklamuje jednake mogućnosti za bavljenje fudbalom svih slojeva stanovništva bez obzira na pol, nivo sposobnosti, vjersku i rasnu pripadnost. Fudbal AFSM je otvoren za sve i upravo pružanjem podrške razvoju fudbalskog sporta, na najbolji način pokazuje doslednost svojoj filozofiji.

Tereni i objekti u Etno selu “Stanišići” pružaju mogućnost sprovođenja i najzahtjevnijih fudbalskih programa.