Princip rada

Početna » Princip rada

1. Stvaranje zdrave ličnosti – samo kompletno izgrađena ličnost može stići do vrhunskog rezultata.

2. Sportski cilj u radu sa polaznicima je perspekivnog karaktera – pravi rezultat trenera nisu pehari i medalje već broj igrača koji su stasali za seniorski tim ili nacionalnu selekciju.

3. Trener mora da prilagodi rad tokovima biološkog razvoja i mora pratiti prirodni razvitak polaznika – trenažni proces suprotan logici prirodnog razvoja može da ostavi negativne posledice za ukupan razvoj polaznika.

4. Svaki mladi fudbaler je “svijet za sebe” i drugačiji je od ostalih – trener ne smije nametati svoj model rada po svaku cijenu i “ubijati” individualnost mladog fudbalera.

5. Sistem pripreme za seniore ne smije se primjenjivati u radu sa mladim fudbalerima.

6. Pravilno izgrađen temelj fizičke i taktičke vrste priprema osnovni su preduslov za buduća vrhunska dostignuća – neopravdani i nelogični prelasci na viši nivo bez prethodno savladanih osnova biće ograničavajući faktor daljeg napretka.

7. U radu na razvoju elementarne tehnike i fizičke pripremljenosti koristiti jednostavnije vježbe jer daju izuzetne rezultate.

8. U radu sa početnicima opšta fizicka priprema ima najveći značaj – fizička priprema je posebno bitna jer je uticaj treninga u tom priodu najuticajniji

9. Početnike prvo treba obučavati prirodnim oblicima kretanja – hodanje, trčanje, skokovi, bacanja pa tek onda složenijim kretanjima sa loptom i bez nje.